Föreläsning om EFFECTS på Stroke-team den 13 oktober

Du kan ladda ned åhörarkopior föreläsning om EFFECTS på Stroke-team den 13 oktober här.