Veckans nyheter!

Vi har nu 476 patienter inkluderade i Effects! Ska bli mycket spännande att se om vi tillsammans lyckas få in 500 patienter när Effects fyller 2 år den 20/10-16.Resultat presenteras och prisutdelning sker under prövarmötet! Vi har nu 67 st anmälda och det finns plats för fler!

Anmälan och bokning av resa till prövarmötet sker via BCD travel via mail: ki.se@bcdme.com eller tel: 031-7580560  senast 10/10-16. Ange Eva Isaksson och Waterfront Effects som referens.  OBS: även om man inte önskar hjälp med att beställa resor så ska man anmäla sig via BCD- travel!

Våra monitorer hälsar att det ser mycket bra ut när det gäller kvaliteten på data ute på våra Effects centra! Tack för ert fantastiska engagemang och ert stora arbete med att göra allt komplett!

Vi vill påminna om två saker:

1.När det gäller SAE så måste  alla sjukhusinläggningar (utom de planerade,  ex operationer) anmälas som SAE enl definition. Vi är jätteglada om ni också tittar igenom de SAE som ni redan har anmält och uppdaterad dessa. Kanske kan ni uppdatera utfallet? Vi står snart inför säkerhetskommitténs andra genomgång och då vore det perfekt om vi kan presentera så kompletta data som det är möjligt. Här kommer definitonen för en SAE.

Serious Adverse Event (SAE)

# 1 Leder till döden

# 2 Livshotande

# 3 Leder till sjukhusinläggning eller förlänger sjukhusvistelsen

# 4 Resulterar i bestående eller betydande funktionsnedsättning

# 5 Om patient varit gravid och man efter barnets födelse

upptäcker kongenitala anomalier eller det föreligger särskilda

problem i samband med förlossning eller efter födelse

 

  1. När det gäller datumfältet i OpenClinica för respektive besök så vill vi att ni för Baseline fyller i det datum som randomiseringen gjordes. För  Vecka 1, Månad 1, Månad 3, Månad 6 och Månad 7 ska man fylla i det aktuella datumet då besöket eller telefonkontakten gjordes. När det gäller AE eller SAE så ska man mata in det datumet då man fyller i rapporten = anmäler händelsen. Startdatum för händelsen (AE/SAE) fylls sedan i när man fyller i själva formuläret. Systemet väljer autmatiskt dagens datum så man måste aktivt gå in och ändra. Ni behöver inte fylla i klockslag ej heller end date/time.

Vi ses snart i Stockholm!

radisson-blu-waterfront

Erik, Eva och Nina