Tre patienter är inkluderade i EFFECTS

Idag inkluderades patient nummer 3 i EFFECTS. I nuläget har samtliga patienter inkluderats på Karolinska sjukhuset, Solna (KSS). Denna vecka var det prövarmöte på Danderyds sjukhus (DS) och ni väntar vi med spänning på den första patienten från detta center.

EFFECTS inleds med en pilotfas på cirka 100 patienter på DS och KSS. Syftet med den pilotfasen är att trimma organisation, identifiera barriärer för rekrytering av patienter och korrigera rutiner.

Akademiska sjukhuset, Uppsala, kommer troligen att bli nästa center som startar. Principal Investigator på Akademiska är medicine doktor och överläkare Bernice Wiberg.