Fråga om att donera till EFFECTS

Idag fick jag en fråga från anhörig till en person som var aktuell för EFFECTS. Av olika anledningar hade jag dock valt att inte ta med personen i studien. Huvudorsaken var ett instabilt kliniskt läge med sjunkande Hb utan säker adress.

Tyvärr har nu denna patient avlidit. Den anhörige vill nu – trots att patienten inte blev aktuell att inkludera – donera till vår studie. Det var naturligtvis mycket hedrande. Men vi har inget konto som är möjligt utan i stället hänvisade jag till Stroke Riksförbundet eller Hjärt-lungfonden. Båda dessa organisationer har genröst bidragit till EFFECTS.

/Erik Lundström, Chief Investigator