Intyg att uppvisa i tullen

FRÅGA
En patient ska åka till Spanien på semester. Han vill absolut ha ett intyg ifall tullen krånglar med studieläkemedlet. Vad göra?

 

LÖSNING
Enklast om läkaren vid det behandlade centret skriver ett intyg. Förslag på formulering:

I hereby certify that … born … is on the study drug EFFECTS (fluoxetine or placebo), one capsule once daily.

 

**Läkarens namnteckning**
**Namnförtydligande**
**Titel, kontaktuppgifter**