Mora lasarett inkluderar tre patienter idag

Vi gratulerar Dr Jörg Teichert och Solveig Östberg ssk, Mora Lasarett för att ha inkluderat tre patienter idag. Bra jobbat!

Dr Ann-Charlotte Laska och Eva isaksson ssk har idag tagit in 2 patienter och totalt 4 patienter de senaste 3 dagarna!

April har fortsatt bra – 24 inkluderade individer, och det har bara gått halva månaden Totalt är vi nu 325 individer i studien. Kan vi nå 500 innan årsskiftet?

Denna månad har Sundsvall inkluderat 6 patienter (!) och Danderyd 6 (!). Mycket imponerande.