FOCUS närmar sig 2 000 inkluderade individer

Vår systerstudie, FOCUS i Storbritannien, har just nu inkluderat 1 974 individer vid sammanlagt 95 center. Målet för FOCUS är 3 000 patienter och detta kommer troligen att kunna nås innan 2017 års slut.