Sundsvall inkluderar ytterligare en patient

Vi gratulerar fr Fredrik Björck och hans team i Sundsvall till att de inkluderat ytterligare en patient i EFFECTS.