Initieringsmöte i Ängelholm

Torsdagen den 21 januari var det initieringsmöte i Ängelholm med cirka 20 deltagare. Intresset för studien var stort och nu ska sjukhuset undersöka alla praktikaliteter. Vi hoppas naturligtvis att Ängelholm vill gå med så fort som möjligt.